Hallandstrafikens förseningsersättning
Kontaktinformation
 
Gäller resa


Ange bussens/tågets tider enligt tidtabellenAnge bussens/tågets verkliga tider. Vid inställd tur ange 00:00 som tid.


Eventuellt byte vid 
Typ av ersättning
För försenad resa 20-39 minuter
Värdebevis – 50 procent av resans pris, dock minst 25 kr samt påslag 20 procent.
Kontant – 50 procent av resans pris


För försenad resa 40-59 minuter
Värdebevis – 75 procent av resans pris, dock minst 25 kr samt påslag 20 procent.
Kontant – 75 procent av resans pris


För försenad resa 60 minuter eller mer
Värdebevis – 100 procent av resans pris, dock minst 25 kr samt påslag 20 procent.
Kontant – 100 procent av resans pris


Jag tog mig fram på annat sätt